Эриксон, Густав

Определение "Эриксон, Густав" в словаре Брокгауза и Ефрона


Эриксон, Густав (Erikson) — шведский врач (1789—1865). Напечатал: "Оm br änvinet och des missbruk" (Norrköpping, 1831); "Läkemedlens igenkännande och pröfning vid apoteksvisitationer" (Wexiö, 1838); "Anmärkningar rörande det medicinska studiet i Sverige" (Norrkö pping, 1841); "Оm kallt vattens dietetiska anv ändande och den Priessnitz'ska kurmetoden" (ib., 1842); "Idéer i allmän politik rö rande statsstyrelse, representation och lagstiftning" (ib., 1844); "Оm menniskan betraktad i sitt f örhållande till Gud" (Oerebro, 1861).
"БРОКГАУЗ И ЕФРОН" >> "Э" >> "ЭР" >> "ЭРИ"

Статья про "Эриксон, Густав" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 574 раз
Бургер двойного помола
Луковый соус

TOP 15