Снопек Франтишек

Определение "Снопек Франтишек" в словаре Брокгауза и Ефрона


Снопек Франтишек (Snopek) — чешский историк, священник. Род. в 1853 г. Главные его труды: "Nauka c írkve a u č ení sv. Cyrilla a Methodĕje" (1883); "Pannonské legendy a mnich Chrabr" (1886); "O nĕkterých nesrovnalostech v pannonských legendách" (1896); "Ze studií cyrillo-methodĕjských" (1896); "List pape ż e Hadriana II v pann. legendĕ a bulla Jana VIII Industriae tuae" (1897); "Hrob a ostatky sv. Cyrilla, apo ś tola slovanského" (1897); "O pravomocnosti sv. Cyrilla a Methodĕje na Moravĕ r. 863—867 " (1900)."БРОКГАУЗ И ЕФРОН" >> "С" >> "СН"

Статья про "Снопек Франтишек" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 498 раз
Коптим скумбрию в коробке
Луковый соус

TOP 15