Косинский Адам-Амилькар

Определение "Косинский Адам-Амилькар" в словаре Брокгауза и Ефрона


Косинский Адам-Амилькар (Kosi ński) — польский писатель, известн. и под псевдонимом Биберштейн, автор историч. рассказов: "Powieś ci i opowiadania ź o ł nie rskie z wojen czasó w Napoleona, 1798—1812" (Лпц. 1845), "Powieś ci z dziejów polsk ich" (Варш. 1845), "Powieści staroszlacheckie" (там же, 1847), "Ostatni Ksiąžęta Mazowieccy" (там же, 1859), "Czarno i biało, Krew hetmanska" (там же, 1853) и др."БРОКГАУЗ И ЕФРОН" >> "К" >> "КО" >> "КОС" >> "КОСИ"

Статья про "Косинский Адам-Амилькар" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 557 раз
Коптим скумбрию в коробке
Кетчуп из бананов

TOP 15