Копчинский

Определение "Копчинский" в словаре Брокгауза и Ефрона


Копчинский (Онуфрий Kopczyński, 1735—1817) — польский языковед. Написал "Grammatika ję zyka polskiego i ł aci ń skiego dla szkól narodowy ch" (Варшава 1780), которую он потом переиздал для народа, под заглавием "Grammatika języka polskiego" (Варшава, 1817). Он же составил: "Elementarz dla szk ól parafijalnych narodowych" (1784); "Uk ł ad grammatyki dla szkól narodowych" (1785); "O duchu j ę zyka polskiego" (1804); "Nauka o dobrem pi ś mie" (1807); "Essai de grammaire polonaise" (1807); "Poprawa b łę dow w ustnej i pisané j mowie" (1808) и др. Значение К. для польской грамматики оценил Малиновский в "Rocznik. tow. przyj. n. poznań." (т. II), и Плебаньский, в статье "Grammatyka i Gramatycy" ("Encykloped. powszechna", т. X). Биографию его дали Осиньский (1818), Wojnicki и Jenike в "Tygodnik, Ilustrowany" (1862)."БРОКГАУЗ И ЕФРОН" >> "К" >> "КО" >> "КОП" >> "КОПЧ"

Статья про "Копчинский" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 617 раз
Коптим скумбрию в коробке
Английский рыбный пирог

TOP 15